Team ND Girls

Home » Player Development » Team ND Girls

2023 Team ND Girls Tryouts

MAY 12-14, 2023 (GIRLS LEVELS)
Farmers Union/Scheels Arena
Fargo, ND

2023 Team Eligibility
14U-2009 & 2010 Birth Year
16U-2007 & 2008 Birth Year
19U-2005-Younger Birth Year

Please direct any questions to Grant Paranica, NDAHAPD Director, Matt Stockert, NDAHA President.

14U (2009/2010 Birth Year)
16U (2007/2008 Birth Year)
19U (2005-Younger)

14U Tier 1 (National Tournament Eligible)
14U Tier 2 (NP District Eligible)
16U Tier 1 (National Tournament Eligible)
16U Tier 2 (If Enough Interest)
19U Tier 1 (Fall Only)